SVENSKA RÅTTSÄLLSKAPET

IDEELL ORGANISATION

Svenska Råttsällskapet är en ideell förening som drivs av engagerade och drivna råttintresserade människor. SRS bildades ursprungligen 1983 som en underavdelning till Svenska Hamsterföreningen (SHF), och blev självständig i början av 1985.

STÄRKA RÅTTANS STATUS

Svenska Råttsällskapet kämpar för att stärka råttans status och livskvalitet i samhället, samt sprider kunskap såsom skötselråd, genetik och avel. Vi vill även bidra till att sprida information till allmänheten om tamråttan som sällskapsdjur, samt verka som ett forum för samarbete mellan råttuppfödare.

KVALITETSSÄKRING

Att vara registrerad uppfödare inom Svenska Råttsällskapet ska vara en kvalitetsstämpel, något man kan vara stolt över.